ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
27 มีนาคม 2018
อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน
อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018
โครงการ MCATT 21 - 23 มี.ค. 61

โครงการ MCATT 21 - 23 มี.ค. 61

แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต และจิตเวชตามกลุ่มวัย / คลินิกโรคเรื้อรัง / คลินิกจิตเวช / สุรายาเสพติด / MCATT / พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 / SMI Psychosocial Clinic / เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561  โดย นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประธานพิธีเปิด วันที่ 21-23  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ่ เจเคดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์