อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน
อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018
โครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช
30 มีนาคม 2018
แชร์ไปที่...

วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรการ ต้อนรับนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานฯ ในการนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ.นครสวรรค์