โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
31 มีนาคม 2018
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 อัตรา
11 เมษายน 2018
แชร์ไปที่...

เอกสารการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/การเข้าถึงบริการโรคจิตเวชและการป้องกันการฆ่าตัวตาย/คลินิกโรคเรื้อรัง/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑/SMI/Psychosocial Clinic วันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๑