ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
26 กุมภาพันธ์ 2018
กิจกรรม “สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”
28 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
แชร์ไปที่...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น2 อาคารอำนวยการ (หลังใหม่)

ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF, Unknown)