ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ
20 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
27 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

แชร์ไปที่...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น2 อาคารอำนวยการ (หลังใหม่)

ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF, Unknown)