รับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2017
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
1 กันยายน 2017
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
แชร์ไปที่...

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ กลุ่มงานการเงินและพัสดุในวันที่ 2 -15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โทรศัพท์ 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF, Unknown)