6 มิถุนายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]
5 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]
7 กรกฎาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564
7 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
10 สิงหาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564
10 สิงหาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบร […]
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารั […]