20 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)

จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด
20 เมษายน 2021

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ
20 เมษายน 2021

ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ […]
20 เมษายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
20 เมษายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
20 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

จำนวน 5 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
3 พฤษภาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน

ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 576,000.- (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่...
6 พฤษภาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]
7 พฤษภาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564