13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จำนวน 11 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเค เซอร์วิส จำกัด...
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

จำนวน 12 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด...
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 729,000.- บาท
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนพฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนธันวาคม 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผ […]
30 พฤษภาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
30 พฤษภาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]