21 เมษายน 2023

สัญญาจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

สัญญาจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
21 เมษายน 2023

สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์

สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์
9 พฤษภาคม 2023

ประกาศขายพัสดุชำรุด

ประกาศขายพัสดุชำรุด ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนรินทร์ มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลฯ จำนวน 109 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาดตามรายละเอียดที่แนบ
11 พฤษภาคม 2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566