13 กันยายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนสิงหาคม 2564)
13 กันยายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2564
6 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2564
8 ตุลาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนกันยายน 2564)
11 พฤศจิกายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนตุลาคม 2564)
11 พฤศจิกายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564
12 พฤศจิกายน 2021

(12 พ.ย. 64) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ...
14 ธันวาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2564
14 ธันวาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนพฤศจิกายน 2564)