20 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)

จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด
20 เมษายน 2021

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ
20 เมษายน 2021

ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 เมษายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
20 เมษายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
20 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

จำนวน 5 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
3 พฤษภาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน

ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 576,000.- (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่...
6 พฤษภาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564
7 พฤษภาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564