16 มิถุนายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2565
30 มิถุนายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2565
3 สิงหาคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2565
9 สิงหาคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2565
16 สิงหาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2565
30 สิงหาคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2565
30 สิงหาคม 2022

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ปีงบประมาณ 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไ […]
30 สิงหาคม 2022

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส […]
30 สิงหาคม 2022

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง […]