13 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
17 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
18 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
9 กันยายน 2020

ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
16 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยในสามัญ

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ หจก.ป.ชุรพล ...
24 กันยายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563
8 ตุลาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563
27 ตุลาคม 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ ...
10 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพของหลอดเลือด

จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท เอ็นโส้ วันส์ จำกัด