7 กรกฎาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564
7 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเดือนมิถุนายน 2564
10 สิงหาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564
10 สิงหาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2564
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง […]
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไ […]
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส […]
13 กันยายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนสิงหาคม 2564)
13 กันยายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2564