13 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
17 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
18 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
9 กันยายน 2020

ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
11 พฤศจิกายน 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์...
11 เมษายน 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงคลุมโรงกรองน้ำประปา

ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 408,000.- (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่...
3 พฤษภาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน

ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 576,000.- (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่...
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบร […]