ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากการประกวดราคา

10 กันยายน 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก) ตามประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จำนวน 11 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเค เซอร์วิส จำกัด...
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

จำนวน 12 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด...
16 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยในสามัญ

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ หจก.ป.ชุรพล ...
10 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพของหลอดเลือด

จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท เอ็นโส้ วันส์ จำกัด
20 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)

จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด
20 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

จำนวน 5 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
6 พฤษภาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564
6 มิถุนายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2564