ประกาศงานพัสดุทั่วไป

27 มีนาคม 2018

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
29 สิงหาคม 2018

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก) ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก) และเพื่อให […]
7 กันยายน 2018

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
9 มกราคม 2019

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (ใหม่) ในวันและเวลาราชการ
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 729,000.- บาท
13 กุมภาพันธ์ 2019

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
27 ตุลาคม 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ ...
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พ.ศ. 2564

งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O25) การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศขั้นตอนการยืมพัสดุ