4 สิงหาคม 2017

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปร […]
23 มีนาคม 2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ […]
27 มีนาคม 2018

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.จิ […]
29 สิงหาคม 2018

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำ […]
30 สิงหาคม 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์รา […]
30 สิงหาคม 2018

ประกาศรายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ประกาศรายงานขอซื้อขอจ้างปร […]
7 กันยายน 2018

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตร […]
10 กันยายน 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า […]
9 มกราคม 2019

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้แก่บุคลากร ผู้มารับบริการ และบุคคลภายนอก ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (ใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ