บทความสุขภาพจิต

10 มิถุนายน 2016

พายุอารมณ์

พายุอารมณ์ อภิญญา ปัญญาพร รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เคยไหมคะที่คุณต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย เจ้าอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ คุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะคับขั […]
15 มิถุนายน 2016

รู้จักโรคไบโพลาร์

 " โรคไบโพลาร์ (Bipolar)" เป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคทางด้านเรื่องอารมณ์ กลุ่มเดียวกับโรคซึมเศร้า คือ โรคอารมณ์ที่ชัดเจน ที่มีอารมณ์เบื่อเศร้า แต่โรคไบโพลาร์ จะมีลักษณะที่มีอารมณ์ช […]
29 พฤษภาคม 2020

COVID-19 กับโรคจิตเภท

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค Covid-19...
29 พฤษภาคม 2020

ผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ต่อการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
26 ตุลาคม 2020

อากาศเปลี่ยน…อารมณ์เปลี่ยน…

หากรู้สึกว่าอารมณ์แปรปรวนจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ควรแสวงหาความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือไปพบแพทย์ เพื่อจะได้รับการดูแลและรักษาอย่างเหมาะสม...
26 ตุลาคม 2020

ทำใจอย่างไร…เมื่อเจอภัยน้ำท่วม

ปัญหาน้ำท่วมนอกจากจะทำให้เกิดเสียหายแก่บ้านเรือน ทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ...มาการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพจิตในภาวะน้ำท่วมกัน...
27 ตุลาคม 2020

ความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับฤดูกาล

โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล ( Seasonal Affective Disorder ; S.A.D) เป็นโรคทางอารมณ์ที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปีส่วนใหญ่มักเกิดอาการขึ้นในฤดูหนาว....
27 ตุลาคม 2020

การดูแลสุขภาพใจเมื่อเจอภัยน้ำท่วม

อะไรบ้างที่เป็นตัวก่อให้เกิดความเครียด? คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วม และสิ่งที่คุณควรทำ อ่านเพิ่มเติม...
9 พฤศจิกายน 2020

ร่วมมือกันเสริมสร้างสุขภาพใจ

ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ท้องฟ้าขมุกขมัวไม่สดใส มีสภาพความไม่สงบทางสังคม...