29 พฤษภาคม 2020

COVID-19 กับโรคจิตเภท

นช่วงที่มีการระบาดของ Covid-19 การเจ็บป่วยทางจิตเวชในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทนับเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาส...
29 พฤษภาคม 2020

ผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ต่อการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน