28 กุมภาพันธ์ 2018

กิจกรรม “สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยกันยุติสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและนำความสงบสุขกลับสู่สังคมไทย อย่างยั่งยืน
28 กุมภาพันธ์ 2018

นิทรรศการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” เดือนกุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการโครงการหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” ณ โรงเรียนบ้านปางชัย