29 พฤศจิกายน 2017

กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2560

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน “ซึมเศร้า เราคุยกันได้” ประจำปี 2560
29 พฤศจิกายน 2017

โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของโรงพยาบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ วิทยากรให้ความรู้ ดร.ศิริชัย พฤติกุลประดับ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน 2017

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดหัวพลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
29 พฤศจิกายน 2017

ทีม MCATT และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ

ทีม MCATT และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
30 พฤศจิกายน 2017

กิจกรรม “สภาเช้า เรื่องเล่าในองค์กร ครั้งที่ 1”

กิจกรรม “สภาเช้า เรื่องเล่าในองค์กร ครั้งที่ 1” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานต่อไป ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง