28 กุมภาพันธ์ 2018

กิจกรรม “สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยกันยุติสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและนำความสงบสุขกลับสู่สังคมไทย อย่างยั่งยืน
28 กุมภาพันธ์ 2018

นิทรรศการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” เดือนกุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการโครงการหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” ณ โรงเรียนบ้านปางชัย
30 มีนาคม 2018
โครงการ MCATT 21 - 23 มี.ค. 61

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช

เมื่อวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ่ เจเคดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
30 มีนาคม 2018
อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน

อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018

การนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจ โดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561

การนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018

โครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช

จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตสำหรับผู้ติดสารเสพติด เพื่อช่วยลดปัญหาการกลับไปเสพซ้ำ และส่งเสริมให้กำลังใจในการดูแลกันและกัน
31 มีนาคม 2018

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล

จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
30 พฤศจิกายน 2018

กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิต […]
30 พฤศจิกายน 2018

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่ […]