ประกาศข่าวเด่น

25 พฤษภาคม 2020

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

ลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถาม 056-219446 หรือ 056-219449
17 กันยายน 2021

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ในการมาขอรับบริการจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ...
20 เมษายน 2022

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ โดยเก็บค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง สิทธิ์บัตรทองทั่วไป, บัตรทอง ท.74, ต่างด้าว และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ (ไม่ต้องชำระส่วนเกิน) สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง, ข้ […]
9 พฤษภาคม 2022

(9 พ.ค. 65) ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565