25 พฤษภาคม 2020

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

ลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถาม 056-219446 หรือ 056-219449
17 กันยายน 2021

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ในการมาขอรับบริการจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ...
6 ตุลาคม 2021

6 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบ […]