11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ […]
22 กรกฎาคม 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564
22 กันยายน 2021

22 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบ […]
4 ตุลาคม 2021

4 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบ […]
6 ตุลาคม 2021

6 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบ […]