25 สิงหาคม 2020

(25 ส.ค. 63) ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องสัจจะนฤมิต อาคารอิฏฐารมย์
25 สิงหาคม 2020

(25 ส.ค. 63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธรรมาภิวัฒน์ อาคารอิฏฐารมย์
25 สิงหาคม 2020

(25 ส.ค. 63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัจจะนฤมิต อาคารอิฏฐารมย์
2 กันยายน 2020

(2 ก.ย. 63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา13.30 เป็นต้นไป
3 กันยายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 ต่อไป
3 กันยายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
8 กันยายน 2020

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โดยผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 ทางโรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานเพื่อรับการจัดจ้างฯ ต่อไป
23 กันยายน 2020

(23 ก.ย. 63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฤทธิปัญญา อาคารคีรีนัครา โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
25 กันยายน 2020

(25 ก.ย. 63) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 ต่อไป