2 ธันวาคม 2019

(2 ธ.ค. 62) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
6 ธันวาคม 2019

(6 ธ.ค. 62) ประกาศกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
6 ธันวาคม 2019

(6 ธ.ค. 62) ประกาศกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) นักสังคมสงเคราะห์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
13 ธันวาคม 2019

(13 ธ.ค. 62) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
18 ธันวาคม 2019

(18 ธ.ค. 62) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
13 มีนาคม 2020

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
8 เมษายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงพยาบาลฯ ขอชะลอการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ทราบต่อไป
5 สิงหาคม 2020

ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 1 อัตรา

เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยเองได้ที่อาคารอิฎฐารมย์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
10 สิงหาคม 2020

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยเองได้ที่อาคารอิฎฐารมย์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ