18 กรกฎาคม 2018

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย,หญิง) จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2018
รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม 2018

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561
30 สิงหาคม 2018

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2561
14 กันยายน 2018

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2561
17 กันยายน 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ
26 กันยายน 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อ […]
11 ตุลาคม 2018

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
2 พฤศจิกายน 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ