11 เมษายน 2018

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์รา […]
30 เมษายน 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป พนักงานธุรการ และผู้ช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ขอ […]
6 พฤษภาคม 2018

ประกาศสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา

ประกาศสมัครบุคคลเพื่อเลือก […]
8 พฤษภาคม 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือ […]
21 พฤษภาคม 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา
8 มิถุนายน 2018

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 19 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ขอประกาศวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบ
20 มิถุนายน 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
25 มิถุนายน 2018

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งช่างฝีมือ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก