10 มิถุนายน 2016

เชียร์บอลอย่างมีสติ

          จากผลการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2559 ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าจากการสำรวจประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป สุ่มตัวอย่าง 26 จั […]
31 ธันวาคม 2018

ทีม MCATT ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินสุขภาพจิตประชาชนประจำจุดคัดกรองในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งร […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
25 สิงหาคม 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565