23 พฤศจิกายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563
18 พฤศจิกายน 2020
coronavirus COVID-19.

ตรงไหนในโรงพยาบาล ที่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในระดับสูง?

อากาศในโรงพยาบาล ที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวผู้ป่วยโรค COVID-19 มักมีการปนเปื้อนของ SARS-CoV-2 RNA แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถ...
11 พฤศจิกายน 2020
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อ […]
10 พฤศจิกายน 2020

ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ

การกำหนดรูปแบบคำขอข้อมูลข่าวสารไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ...
9 พฤศจิกายน 2020

ร่วมมือกันเสริมสร้างสุขภาพใจ

ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ท้องฟ้าขมุกขมัวไม่สดใส มีสภาพความไม่สงบทางสังคม...
28 ตุลาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636)

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทควา […]
28 ตุลาคม 2020

ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ นานเกิน 10 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2554
27 ตุลาคม 2020

การดูแลสุขภาพใจเมื่อเจอภัยน้ำท่วม

อะไรบ้างที่เป็นตัวก่อให้เกิดความเครียด? คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วม และสิ่งที่คุณควรทำ อ่านเพิ่มเติม...
27 ตุลาคม 2020

ความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับฤดูกาล

โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล ( Seasonal Affective Disorder ; S.A.D) เป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปีโดยส่วนใหญ่มักเกิดอาการขึ้นในฤดูหนาว....