3 สิงหาคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2565
3 สิงหาคม 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีนวันที่ 9 สิงหาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามารถ ลงทะเบียนจอง […]
30 มิถุนายน 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีนวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามารถ ลงทะเบียนจอง […]
30 มิถุนายน 2022

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ระบบเทคโนโลีสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง […]
30 มิถุนายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2565
29 มิถุนายน 2022

แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องรวมถ […]
16 มิถุนายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2565
16 มิถุนายน 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษถาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนพฤษภาคม 2565)
16 มิถุนายน 2022

แบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวช (TB-MH1)

ตามที่กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและสุขภาพจิต โดยกรมควบคุมโรคได้ตัดทำแบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวช (TB […]