7 มกราคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
14 ธันวาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
14 ธันวาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]
30 พฤศจิกายน 2021

Child Grooming ภัยร้ายใกล้ตัว

เป็นรูปแบบหนึ่งของของการล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้กระทำผิดใช้เพื่อล่วงละเมิดทางเพศในภายหลัง มักแฝงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความพยายามเป็นเพื่อน...
12 พฤศจิกายน 2021

(12 พ.ย. 64) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ...
11 พฤศจิกายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]
11 พฤศจิกายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
8 ตุลาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
6 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]