13 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
11 สิงหาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2020

โรคจิตเภทรักษาได้

11 สิงหาคม 2020

รู้จักกับโรคจิตเภท

11 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้มารับบริการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
10 สิงหาคม 2020

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยเองได้ที่อาคารอิฎฐารมย์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
5 สิงหาคม 2020

ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 1 อัตรา

เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยเองได้ที่อาคารอิฎฐารมย์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
22 กรกฎาคม 2020

ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสังคมสมานฉันท์

22 กรกฎาคม 2020

3 วัคซีนครอบครัว