12 พฤษภาคม 2021

คิดใหม่…ทำใหม่…จึงจะฟื้นหายจากโรคซึมเศร้า

ไม่ว่าความซึมเศร้าจะมากและฝังลึกเพียงใด คุณก็สามารถหายป่วยได้ หากคุณมีความมุ่งมั่นและต้องการที่จะหายป่วยอย่างแท้จริง...
7 พฤษภาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564
6 พฤษภาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เด […]
3 พฤษภาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน

ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 576,000.- (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่...
20 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

จำนวน 5 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
20 เมษายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
20 เมษายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
20 เมษายน 2021

ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ […]
20 เมษายน 2021

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ