27 พฤษภาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563
25 พฤษภาคม 2020

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19 ลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถาม 056-219447 หรือ 056-219449
30 เมษายน 2020

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัด […]
13 เมษายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
8 เมษายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงพยาบาลฯ ขอชะลอการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ทราบต่อไป
13 มีนาคม 2020

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
10 มีนาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2020

(3 ก.พ. 63) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056 - 219424 ในวันและเวลาราชการ
31 มกราคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562