ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ
11 ตุลาคม 2018
ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
14 พฤศจิกายน 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ

ไฟล์ประกาศรายชื่อ