ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ
26 กันยายน 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ
2 พฤศจิกายน 2018

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เวลา 08.30 – 12.00 น.  ตำแหน่งเภสัชกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม