ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
17 กันยายน 2018
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ
11 ตุลาคม 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ

ไฟล์ประกาศรายชื่อ