ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
29 มิถุนายน 2018
รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
18 กรกฎาคม 2018

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย,หญิง) จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  1. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 1 อัตรา
  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) 1 อัตรา

โดยขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561