การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต
โครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต
30 มิถุนายน 2017
จัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
อบรมการจัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
30 มิถุนายน 2017
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดไตรคีรี

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดไตรคีรี

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ และต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมหน่วยบริการฯ ณ วัดไตรคีรี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์