การใช้เครื่องมือ CGI – Severity
ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ CGI – Severity
30 พฤษภาคม 2017
กิจกรรมวันโรคจิตเภท
กิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท…อย่างมีความสุข”
30 พฤษภาคม 2017
บันทึกข้อตกลง MOU เรือนจำกลางกำแพงเพชร

บันทึกข้อตกลง MOU เรือนจำกลางกำแพงเพชร

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ , นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ,แพทย์หญิงกัลยา บุญสุริยะพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร และเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม เรือนจำกลางกำแพงเพชร