บันทึกข้อตกลง MOU เรือนจำกลางกำแพงเพชร
บันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร
30 พฤษภาคม 2017
กรมสุขภาพจิตเกมปี 2560
ร่วมพิธิเปิดและแข่งขันกีฬา “กรมสุขภาพจิตเกมปี 2560”
31 พฤษภาคม 2017
กิจกรรมวันโรคจิตเภท

กิจกรรมวันโรคจิตเภท

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท…อย่างมีความสุข” โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคจิตเภท,ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และ มีการจัดประชุมวิชาการ รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในผู้ป่วยจิตเภท ห้องประชุม 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์