สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (16 กันยายน 2559)
16 กันยายน 2016
เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
30 มกราคม 2017
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต

ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวช

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล กิจกรรมมีการแสดง จับฉลากของขวัญ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ป่วยในและบุคลากร วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ อาคารบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com