เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
30 มกราคม 2017
พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100วัน
ทีม MCATT ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100วัน
30 มกราคม 2017
18มกราคม2560

พัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com