ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
30 มกราคม 2017
18มกราคม2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3
30 มกราคม 2017
เข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ผู้อำนวยการและบุคลากรเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 7 มกราคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระ

บรมมหาราชวัง

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com