18มกราคม2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3
30 มกราคม 2017
24มค60
นิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
31 มกราคม 2017
พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100วัน

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100วัน

ทีม MCATT และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเงินทำบุญสร้างซุ้มประตูวัด วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com