พายุอารมณ์
10 มิถุนายน 2016

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักอาชีวบำบัด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักอาชีวบำบัด