กิจกรรม “ล้างส้วมรับวันสงกรานต์”
30 เมษายน 2016
กิจกรรม Big Cleaning Day
30 เมษายน 2016

คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการ Excellence Center โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โดยแพทย์หญิงมัณฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำวิจัยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัย วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com