งานรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
30 เมษายน 2016
กิจกรรม “ล้างส้วมรับวันสงกรานต์”
30 เมษายน 2016

      คณะกรรมการการพัฒนาบริการจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะศูนย์คัดกรองผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 โดยแพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานและวิทยากร วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ กองพันทหารช่างที่4 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com