โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำวิจัยในการดูแลผู้ป่วย
30 เมษายน 2016
ร่วมทำบุญงานครบรอบ 24 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต
30 เมษายน 2016

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และบุคคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมมือ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ทุกคนตระหนัก ถึงความสำคัญของการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาโรงพยาบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ วันที่ 6 -11 เมษายน 2559 ณ อาคารและบ้านพัก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com