ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนางานสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ
1 เมษายน 2016
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะศูนย์คัดกรองผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3
30 เมษายน 2016

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี นางอุดมรัตน์ ศรีเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 1เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com