กิจกรรม Big Cleaning Day
30 เมษายน 2016
งานสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
30 เมษายน 2016

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมทำบุญงานครบรอบ 24 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต และแสดงความยินดี นางอุดมรัตน์ ศรีเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางปทิตตา วิลัย ผู้ช่วยทันตแพทย์ ส3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เนื่องในงานประกาศเกียรติคุณแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 “คนดีที่เป็นแบบอย่างในวีชาชีพ ประจำปี 2559” วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com