อบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช
31 มีนาคม 2016
งานรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
30 เมษายน 2016

     นายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชาญ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com