ศึกษาดูงานการทำงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
31 มีนาคม 2016
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนางานสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ
1 เมษายน 2016

         คณะกรรมการการพัฒนาบริการจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมโปรแกรมบูรณาการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดและวิทยาการให้ความรู้จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com